24-ore.com
PDSH lëshon mbledhjen koordinuese të partive politike shqiptare
Kryetari i partisë ‘UNITETI’, Gëzim Ostreni, i ka ftuar në takim të gjitha partitë shqiptare nënshkruese të Deklaratës së Përbashkët. Ashtu siç ishte paralajmëruar takimi tashmë ka filluar në ambi…