24-ore.com
“Rrudhja e demokracisë”
Interviste me Prof. Servet Pëllumbi – Profesor, duke u nisur nga natyra filozofike dhe aktuale e këtij libri, kam mendimin se do të ishte me interes për lexuesit përgjigja e disa pyetjeve, të cilat…