24-ore.com
Spartak Ngjela sjell në shqip filozofinë moderne
Vetëm filozofia do ta cojë drejt lumturisë, duke përshkruar atë rrugën që mendohet se është e gjatë përmes gjërave të thjeshta. Roger Scruton, e thotë lehtë këtë tek libri “Filozofia Moderne” i cil…