24-ore.com
20% e popullsisë së botës janë në YouTube
1.5 miliardë njerëz të regjistruar, gati 1/5 e popullsisë së botës, çdo muaj hyjnë në YouTube, mesatarisht, për një orë shikojnë video në smartphone e tablet, pa numëruar llojet e tjera. Kjo shifër…