24-ore.com
Më shumë respekt për ata që mendojnë ndryshe
Shifrat janë shqetësuese: gjithnjë e më shumë gazetarë në botë po pengohen në punën e tyre, e në rastet edhe më të këqija kërcënohen, burgosen dhe vriten. Përkundër të gjitha përpjekjeve ndërkombët…