24-ore.com
“Njerëzit me drama mund të shkruajnë libra”
Rrëfimi i shkrimtarit polak Janush L. Vishnjevski Alda Bardhyli “Sot nuk po e kujtoja tamam kohën kur ti nuk ishe. Ti vepron si magjistricë mbi mua, prandaj bëj ç‘të të dojë zemra. Sapo u krijua mu…