24-ore.com
Rruga e parë në botë, shtruar me panele diellore
Franca ka hapur atë që mund të quhet rruga e parë me panele diellore. Segmenti është 1 km gjatësi lineare në një fashat të vogël, të quajtur Tourouvre-au-Perche, Normandie dhe ka një total prej 280…