24-ore.com
Nuk keni dorëzuar deklaratat tatimore? Deklarojini deri në 30 qershor që të shpëtoni gjobat
Të gjitha bizneset që nuk kanë bërë deklarimet e përmuajshme, apo një herë në tre muaj në sistemin online të tatimeve deri në fund të 2016-s kanë një shans për të shpëtuar nga gjobat që u ka vënë …