24-ore.com
“Tradhëti ndaj atdheut”, nis gjuetia kundër Donald Tusk
Pasi Donald Tusk u rizgjodh president i Këshillit të BE-së kundër vullnetit të Varshavës, kundërshtari i tij Kazhynski po e përshkallëzon konfliktin. Kundër Tusk është lëshuar kallëzim penal për tr…