24-ore.com
Ky ves shkurton jetëgjatësinë e grave me 10 vite
Përgjithësisht kur është fjala për shëndetin, gratë janë shumë më mirë se sa burrat. Para periudhës së menopauzës, rreziku që ata të preken nga sëmundje zemre apo atakë është substacialisht shumë m…