24-ore.com
BMM, KQZ: OJF-të të sjellin kandidatët deri më 25 mars
Organizatat jofitimprurëse që operojnë në fushën e medias duhet të dorëzojnë emrat e kandidatëve për Bordin e Monitorimit të Medias (BMM) për zgjedhjet e qershorit brenda datës 25 mars. Sipas zëdhë…