24-ore.com
Kodi, rastet kur ndëshkohen deputetët
Dokumenti i OSBE-së depozitohet në Kuvend. Të publikohen shpenzimet në institucion Kufizimet – Deputetit nuk i lejohet: të jetë drejtues ose anëtar i organizatave fitimprurëse; të zotërojë, n…