24-ore.com
Projekti “1 miliard euro”, ja 5 akset e mëdha rrugore që do të ndërtohen dhe skema e financimit
Plani i qeverisë për të investuar në infrastrukturë rreth 1 miliard euro nëpërmjet formës koncesionare me Partneritet Publik-Privat, duket se do të përfshijë të paktën pesë projekte të mëdha rrugor…