24-ore.com
Në ujin e pijshëm zbulohet ameba vdekjeprurëse që ushqehet me trurin e njeriut!
Ameba Naegleria Fowleri është gjetur në tri qytete amerikane: Reserve, Garyville dhe Mt Airy. Kjo amebë gjendet në ujërat e ngrohta, si pellgje, lumenj dhe liqene, ndërsa mund të shkaktojë infeksio…