24-ore.com
Shpenzimet e buxhetit, pjesa kryesore për pagat, pensionet dhe kthimin e pronave
Vitin e ardhshëm buxheti i shtetit do të shpenzojë 467.2 miliardë lekë ose mbi 3.4 miliardë euro. Kjo është sa 29.3 për qind e prodhimit kombëtar të vendit, duke e bërë qeverinë aktorin më të madh …