24-ore.com
Database për të pastrehët, 35 mijë në gjithë Shqipërinë
Në Shqipëri ka 3 500 të pastrehë. Shifra është publikuar nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe është identifikuar përmes strategjisë së veprimit social 2015-2025. Zv/Ministri i Zhvillimit Urban, Alf…