24-ore.com
Në radhë për iPhone 7
Australianët u vunë në radhë për t’u bërë të parët në botë që do të shtinin në dorë të shumëlakmuarin iphone 7. Pavarësisht shiut të lehtë, 200 vetë kanë pritur në trotuar hapjen e dyerve të dyqani…