24-ore.com
Djaloshi me duar gjigante, shokon botën
Kaleem, prindërit e të cilit fitojnë vetëm 18.72 euro në muaj, nuk është në gjendje të bëjë gjërat themelore dhe është injoruar gjatë gjithë jetës së tij. Ky djalosh po huton edhe mjekët në Indi-pa…