221ntmk.com
Phòng khám đa khoa quốc tế 221 NTMK
✿✿✿✿✿ Để phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh, pk Đa khoa Quốc tế HCM - 221 NTMK thời gian qua đã triển khai dịch vụ khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính.