22.com.my
Ali Taxi Service HQ 1547
No. Taxi: HQ 1547 Contact Person: Ali Haji ebon Mobile: 016-897 1256 “Telefon 1/2 Jam Sebelum Menggunakan Taxi, Supaya Tidak Lama Menunggu”