2016.takarazukaeiga.com
世にも面白い男の一生 桂 春団治
長谷川幸延の原作を木村恵吾が渋谷天外(松竹新喜劇)と共同脚色。何かと話題の多かった初代春團治を森繁久彌が熱…