1farakav.com
مجموعه کامل پاورپوینت‌ مهارت های زندگی+۲۱ پاورپوینت - یک‌فراکاو
مجموعه کامل پاورپوینت‌ مهارت های زندگی+۲۱ پاورپوینت پیشنهاد ویژه برای درمانگران و مربیان مهارت‌های زندگی. مهارت های زندگی توانایی‌هایی هستند