1farakav.com
تست روانشناسی - در این تصویر چه می بینید؟ - T.A.T - یک‌فراکاو
آزمون T.A.T در سال ۱۹۳۵ توسط کریستینا مرگان (Christina Morgan) و هنری مورای (Henry Murray) روان‌پزشکان آمریکایی تهیه شده است.