16dots.se
Vem gör vad! | 16 DOTS
Styrning Styrning avser i det här sammanhanget helheten och säkerställer hur företaget hanterar behov som ligger mer än ett år framåt. Typiska behov är företagets vision och affärsidé samt lagkrav med tidsperspektiv längre än ett år (två till fem år eller länge). När det gäller perspektiv som är längre än fem år, kan det t.ex. …