16dots.se
Vad levereras! | 16 DOTS
Resultat Vad är resultat? Frågan kan ses som enkel och besvaras med pengar. Men är det så enkelt? 16dots anser inte det, vi definierar resultatet som det som vi ger företaget önskat mål, ofta är det att aktieutdelningen ska vara i enhetligt med ägarnas önskemål, men det beror på verksamheten, t.ex. kan en myndighet eller …