16dots.se
Vad är det vi inte vet! | 16 DOTS
Riskhantering Ett visst mått av risktagande är oundviklig om man ska uppnå sina mål. En effektiv riskhantering är livsviktigt! Yttre påverkan Omvärldsanalysen är inte bunden till någon särskild modell, även om SWOT-modellen ofta används. Även PEST-analys eller STEEP-analys förekommer. Omvärldsanalys görs ofta i samband med olika scenarioarbeten då scenarierna skapas genom att identifiera trender i …