16dots.se
Vad är det som händer! | 16 DOTS
Livscykel Informationsflöden och speciellt deras bärare (t.ex systemlösningar) kan här jämföras med en levande organism livscykel med alla de förändringar som händer från födelse till död. Hos en del organismer är livscykeln kort och innefattar endast ett fåtal olika stadier, medan andra organismer kan ha en lång och komplicerad livscykel som sträcker sig över flera …