123anhdep.net
Thích thú với những hình ảnh đẹp về tình yêu cực lãng mạn
Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người ta sinh ra có một tâm hồn để mà yêu.