101dm.pl
Black Celebration: depeche MODE 1986
Książkę można zamówić na stronie wydawnictwa drogą pocztową. Do wczoraj rozeszło się już przeszło połowę nakładu.