101dm.pl
101 na winylu
Odleżał się trochę ten news u nas, ale nie można go pominąć. 101 wychodzi na winylu.