101dm.pl
Vince Clarke właścicielem własnej wytwórni płytowej
Vince Clarke postanowił spłodzić swoje kolejne muzyczne dziecko. Tym razem jest to wytwórnia płytowa, która nosi nazwę VeryRecords. Została ona scharakteryzowana jako…