historia-pojazdu.pl
Stacja Kontroli Pojazdów - krótka instrukcja - Historia pojazdu
Przegląd okresowy samochodu Posiadając samochód musimy zdawać sobie sprawę z ciążących na nas obowiązków. Oprócz wymaganego ubezpieczenia OC, powinniśmy również raz w roku stawiać się na tzw. przegląd techniczny pojazdu, który jest wymagany – umożliwia on uzyskanie zgody na poruszanie się samochodem lub innym pojazdem po drogach. Przegląd okresowy to coś nieobowiązkowego, jednak nie znaczy …