healthyandbeauty.pl
Ratunkowy dostęp do leków to fikcja. Trzeba zmienić przepisy!
W opinii chorych starających się o leczenie w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, ustawa, która miała im to umożliwić, okazała się komp
Maja Marklowska-Dzierżak