healthyandbeauty.pl
Prof. Jerzy Bralczyk o zurzędniczeniu ochrony zdrowia
O instytucjonalizacji jednej z najbardziej intymnych sfer człowieka i bezdusznym urzędniczym języku używanym w ochronie zdrowia rozmawiamy z językoznawcą
Maja Marklowska-Dzierżak