healthyandbeauty.pl
Jak skutecznie wykryć arytmię serca
Niektóre zaburzenia rytmu serca są wyraźnie odczuwalne, ale często incydentalne i niewymagające żadnej interwencji. Jednak są też takie, jak np. migota