gsgs.org.rs
Potrebno nam je više pojedinaca poput gospodina Ricudisa!
O temama koje su vezane najpre za odnos grčkog i srpskog naroda, a zatim i o aktivnostima, koje se provode sa ciljem jačanja veza između dva bratska naroda, predsednik Građanske stranke Grka Srbije…