gsgs.org.rs
Postignut dogovor o budućim aktivnostima
U želji da povežu grčki i srpski narod na mnogim osnovama, Građanska stranka Grka Srbije, Udruženje Grci Srbije i Udruženje Grci Vojvodine su postigli dogovor o budućim aktivnostima sa predstavniko…