gsgs.org.rs
Početak saradnje sa Komorom oblasti Magnisija
Prvi sastanak o budućoj poslovnoj saradnji je organizovan danas između predsednika komore oblasti Magnisija, gospodina Aristotelisa Basdanisa (Αριστοτέλης Μπασδάνης) i predsednika Građanske stranke…