giamcanlananh.com
Các phản ứng da với ánh sáng do thuốc
Có một số loại thuốc thông dụng có thể làm tăng cường độ hấp thu của ánh sáng qua da, làm tăng