furkannesli.com
Zalimlerin Sonu | Furkan Nesli Dergisi | Sayı 86
İnsanoğlu, “en güzel surette” yaratılmış olan mahlûk... Gözleri, yüzün ön kısmına mütenasip şekilde yerleştirilmiş. Biri alında, biri tepede değil. Ellerin biri göğüste, biri sırtta değil. Alınlar tüylerle kaplı değil. Her şey yerli yerinde. Mükemmellik, güzellik, faydalılık birlikte...