furkannesli.com
İman ve İmtihan | Furkan Nesli Dergisi | Sayı 84
Dünya bir mektep biz de bu mektebin talebeleriyiz. Bu dünyaya gelmeyi bizzat biz istemedik. Bizim görüşümüz sorulmadı ve zaten Rabbu’l âlemin olan Allah, görüşümüzü sormak zorunda da değildi. Biz bile bir insan olarak yaptığımız birçok şeyi kimsenin görüşünü almadan yapıyoruz...