flesz.news
RUSZYŁA 9. EDYCJA KONKURSU FASHION DESIGNER AWARDS
“Jedziemy do puszczy, będziemy w Himalajach, zejdziemy w głebiny oceanów, może znajdziemy inspirację w czerwonej ziemi z Afryki albo szarościach wygasłych