evalottastiernholm.se
Att navigera genom svåra tider och en enda sak att se upp med.
Livet har sina faser. Emellanåt blir påfrestningarna större än vad som känns möjligt och grundvalarna skakas. Hur man tar sig igenom det, är nog väldigt individuellt och jag tror att alla sätt är b…