evalottastiernholm.se
Öppna för andligheten och integrera hela din mänsklighet
Himmel och jords behöver mötas. När man öppnar upp för den andliga dimensionen, behöver man samtidigt bli så mänsklig det bara går. Allt mänskligt behöver integreras i ens person, bejakas, utforska…