evalottastiernholm.se
Stark och svag – vad påverkar vilket tillstånd man är i
Stark och svag är tillstånd som skiftar. Är belastningen hög, belastningen av sådant som stressar, försvagas man. Vad som stressar, är individuellt, men vanligt är otydlighet, hög ansvarskänsla i k…