evalottastiernholm.se
Det inre barnet känner det andra känner för att bli trygg – högkänslighet och nära relationer.
”Du känner något, jag kan inte sova.”, sa min högkänsliga vän till sin lika högkänsliga man och så flyttade hon ut på soffan. Att vara högkänslig kan vara utmattande i nära relationer, …