duongduybach.com
Nếu ước mơ đủ lớn, mọi thứ sẽ là chuyện nhỏ
Cô vẫn tiếp tục chơi bóng rổ vào những lúc chiều xuống. Và nhiều lần tôi nghe cô nói với bạn bè "Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại là chuyện nhỏ.”