darelarsouii.com
آب درمانی چگونه تاثیر میکند - مجتمع آبدرمانی مدرن دره لر سویی
آب درمانی Hydrotherapy روشی درمانی است که در فیزیوتراپی و کاردرمانی از آن استفاده میشود. هدف از آب درمانی کاهش درد بیمار و افزایش دامنه حرکات مفاصل و قدرت اندام با استفاده از آب است. آب درمانی چگونه تاثیر میکند تاثیر آب درمانی در درمان بیماری های اندام با چند مکانیسم صورت میگیرد گرم کردن اندام و در نتیجه …