daodoi.com
V.League 2018 chuẩn bị ra luật mới vì U23 Việt Nam
Hiện tại VPF đã đề xuất với VFF về việc từ V.League 2018, mỗi CLB phải có ít nhất 1 hoặc 2