daodoi.com
Em trai bé Nhật Linh bị trầm cảm vì mất chị, ngơ ngác hỏi: 'Sao chị đi học mãi chưa về?', ai nghe cũng đau đớn tận tâm can, kẻ hiếp dâm bao giờ mới được đền tội?
Chị Nguyên nhiều lần rơi nước mắt khi thấy con trai cầm ảnh thẻ của Nhật Linh, ‘cùng’ xem hoạt hình, ‘cùng’